Activiteiten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en evenementen. Schrijf in op onze nieuwsbrief en vervoeg de 3724 bezoekers die dit reeds deden.

Volg ons

Home > Activiteiten > Rondleiding/Bezoeken

Trajecten

Wij regelen voor groepen, rondleidingen in het Frans, Nederlands en Engels het hele jaar door na reservatie. Ontdek hier de verschillende thema's die wij aanbieden.

Bezoek van de Archéosite (module 1, 2 en 3)

De Ruimte Léonce Demarez … verklaringenscentrum van de vereringen en geloofsovertuigingen in de oudheidDe Ruimte Léonce Demarez … verklaringenscentrum van de vereringen en geloofsovertuigingen in de oudheidrotohistorische en historische woningen op basis van opzoekingsplattegronden . De verschillende woningen werden zorgvuldig ingericht en gemeubileerd; al de aanwezige voorwerpen werden op de site gefabriceerd en zijn nauwkeurige kopiën van originele stukken die gedurende de opgravingen werden teruggevonden.

Onze rondleidingen bestaan uit drie modules :


Module 1 (1u)


Neolithicum (eerste landbouwers - veetelers)

Bronstijdperk (begin van de metaalproductie )
Eerste IJzertijdperk (Hallstatt periode)


Module 2 (1u)Tweede IJzertijdperk (Gallische periode)
Gallo-Romeinse periode


Module 3 (1u)


De Ruimte Léonce Demarez
Verklaringenscentrum van de vereringen en geloofsovertuigingen in de oudheid

Voor elke begeleid bezoek is er een inleidingfilm (20 min.)
Talen van bezoek: Frans, Nederlands en Engels
Groepen van minimum 20 personen

Reservaties.


Het vervolg lezen

Ruimte Léonce Demarez

De Léonce Demarez-ruimte nodigt u uit om verschillende eeuwen godsdienstgeschiedenis af te leggen in een museum gewijd aan de culten en geloofsovertuigingen in de oudheid.

In het gezelschap van onze gidsen zult u de vijf ruimtes gezellig doorlopen. Ze worden besteed aan de indrukwekkende archeologische verzameling die voortkomt uit de gewestelijke opgravingen die op het Keltisch-Romeinse heiligdom van Blicquy uitgevoerd werden.

De eerste zaal zult u vertrouwd maken met de geloven uit de Bronstijd dankzij, onder andere, de kopie van de Hemelschijf van Nebra (Duitsland). Daarna zult u de Keltische heiligdommen uit het Noorden van de Gallië ontdekken. Hoe? Dankzij maquettes van dat van Acy-Romance en Gournay-sur-Arronde (Frankrijk) maar ook dankzij het facsimile van de Boom van de eredienst uit Manching (Duitsland).

Dank zij de kopieën van het bekken van de eredienst bijgenaamd “Ketel van Gundestrup” en van de Torque van Frasnes zal de tweede ruimte u in de gecompliceerde Keltische geloven verzinken: mythologie, rol van de druïden, heilige geschenken en offers.

De derde ruimte is helemaal gewijd aan het Gallo-Romeinse heiligdom van Blicquy. Daar kan men, onder andere, een ruime maquette zien van dit heilig gebied zoals het tijdens de tweede eeuw was.

De reis wordt met de geloofsuitingen van onze voorouders voortgezet in de vierde ruimte. Ze wordt op verschillende facetten van de Gallo-Romeinse godsdienst gericht: mythologieën, officiële en huiselijke religies, priesterschap, offers en wensen, begrafenisdiensten, monotheïstische culten uit het Oosten,…

Tenslotte zal de laatste ruimte u het Merovingische tijdperk onthullen. Die periode wordt door de institutionalisering van het christendom gekarakteriseerd.

Reservatie.


Het vervolg lezen

PeilingenZie alle peilingen